Formacja

Modlitwa ewangelizatora

Ojcze Święty, Ty tak umiłowałeś świat,
że posłałeś nam swego jedynego Syna,
namaszczając Go Duchem Świętym i mocą,
aby dokonał zbawienia każdego człowieka
i całej ludzkości.
Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie dałeś życie światu
i uratowałeś nas z mocy szatana.
Tak jak Ty Go posłałeś, Ojcze dobry, tak i On nas posłał,
byśmy kontynuowali Jego dzieło w każdy czas i aż po krańce Ziemi.

Wyznajemy Ojcze sprawiedliwy, że jesteśmy niezdolni do spełnienia tak wielkiej misji,
jeśli Ty sam nie przyobleczesz nas Mocą z wysoka, którą namaściłeś Jego.
Wyciągnij swą potężną rękę, Ojcze wieczny, by dokonywać cudów
i uzdrowień w imię Twego świętego Sługi - Jezusa.
Daj nam Twoje Słowo, które wchodzi w głąb serca
i daj nam głosić z odwagą zbawienie w imię Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

    Jezu, Ty jesteś tym, który chrzci ogniem.
    Ochrzcij nas jeszcze dziś mocą Twojego Ducha,
    byśmy byli zdolni nie tylko ogłaszać,
    lecz także realizować zbawienie każdego człowieka i wszystkich ludzi.

    Ześlij z nieba nowe wylanie Twojego Ducha,
    który uzdolni nas do głoszenia Ciebie z odwagą,
    by świat, wierząc w Ciebie, jedynego Zbawiciela, miał życie i to w obfitości.
    Ześlij na wszystkich i na każdego z nas moc, którą nam obiecałeś.

        Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas.
        Napełnij nas Twoją mocą, byśmy byli skutecznymi
        współpracownikami Jezusa Chrystusa w zbawianiu świata.
        Ty jesteś tym, który dotyka serc,
        by nawróciły się i głosiły Jezusa jako Zbawiciela i Pana.
        Tylko Ty odnawiasz oblicze ziemi i przemieniasz serca.
        Przyjdź Duchu Święty i stwórz rodzinę Bożą,
        która woła do Boga „Abba, Ojcze”.

    Dzięki Ci, Ojcze, ponieważ wiemy, że wysłuchałeś naszej modlitwy
    i napełniłeś nas mocą Twojego Ducha.
    Na znak naszej wiary w to, że spełniasz swe obietnice,
    wyjdziemy głosić odważnie światu, że Twój Syn żyje
    i daje życie wszystkim tym, którzy wierzą w Jego Imię.

        Dziękujemy ci, Panie, za to,
        że pozwoliłeś nam razem pracować.
        Rozpal w naszych sercach gorliwość
        w głoszeniu Twego słowa
        i miłość do naszych braci, abyśmy
        głosili Twe królestwo w każdym czasie,
        i nie tylko słowami,
        ale naszym własnym życiem.

            Prosimy Cię przez jedność
            mistycznego Ciała Twego Syna:
            niech skończą się podziały pomiędzy
            różnymi Kościołami chrześcijańskimi;
            żebyśmy już nie przedstawiali się imionami
            Pawła, Apollosa czy Kefasa,
            ale jako członki Ciała Chrystusowego.

        Niech zakończy się rywalizacja
        pomiędzy różnymi ruchami w Kościele,
        abyśmy wszyscy stanowili jedno,
        a świat uwierzył, że Ty
        posłałeś swego Syna,
        naszego Pana,
        Jezusa Chrystusa.

            Weszliśmy w trzecie tysiąclecie
            od narodzenia Twego Syna
            i jako przyjaciele Oblubieńca
            chcemy przyprowadzić Mu
            oblubienicę: przystrojoną,
            piękną, bez plamy czy zmarszczki.

        Chcemy przedstawić Mu
        świat bardziej chrześcijański,
        pełen miłości, pokoju i sprawiedliwości,
        bez nienawiści, podziałów i wojen,
        świat bardziej ludzki,
        w którym widoczne są owoce odkupienia:
        solidarność i zrozumienie.

            Ty, który swym słowem stworzyłeś wszystko,
            wyślij jeszcze raz Twe słowo,
            namaszczone Duchem Świętym,
            aby odnowiło oblicze ziemi
            i ustanowiło nowe niebo
            i nową ziemię na tym świecie,
            który tak kochasz.

        Amen.

(Jose. H. Prado Flores)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
43 0.13581895828247